Arbeider til daglig som professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Telefon: 55 58 95 77
E-post: ernst.nordtveit@jur.uib.no

Last ned høyoppløselig portrett

Medlem i NENT fra 1.1.2010-31.12.2017

Faglig kompetanse: Rettsvitenskap. Tingsrett, naturressursforvalting, miljørett (dr. juris)

Jeg er med i NENT fordi:  Naturvitskapen reiser vanskelege og utfordrande problemstillingar knytt til grensene for kva ein kan foreta seg for å oppnå ny kunnnskap. Den dynamiske utviklinga fører til at tilvandte synsmåtar stadig må utfordrast og vurderast på ny. Arbeidet vil gje innsikt i viktige spørsmål i grensfeltet for vitskap og etiske og rettslege vurderingar.

Personlig varamedlem i Den etiske nemnda for patentsaker for Ellen-Marie Forsberg.