Professor

Arbeidssted:  Medisin og helsefag, Universitetet i Tromsø