Tidligere koordinator for 22. juli-forskning i De nasjonale forskningsetiske komiteene (2012-2014)

Epost: Nils.Olav.Refsdal@helsedir.no, tlf: 40 84 02 93.