Nils Anfinset (Dr.Art.)

Arbeider til daglig som 1.amanuensis ved Universitetsmuseet, Avdeling for kulturhistorie, Universitetet i Bergen.

Telefon: 55 58 29 08

Last ned høyoppløselig portrett

Faglig kompetanse: Arkeologi (Dr. Art.), forskningsetikk og har jobbet med en rekke felter innen for arkeologi både innenlands og utenlands.

E-post: Nils.Anfinset@ahkr.uib.no

Jeg er med i Skjelettutvalget fordi: fordi jeg som underviser og forsker i arkeologi er opptatt av de etiske sidene knyttet spesielt til skjelettmateriale, men også forskningsetikk mer generelt. Bruken av skjelettmateriale til forskning har mange sider, og enkelte ganger kan det være svært kontroversielt materiale som det ønskes å forske på. Dette har gitt meg innsikt i mange av de problematiske feltene knyttet til forskning på menneskelige levninger. Slik sett kan jeg får jeg innsikt hvordan etikk og kvalitet i forskning kan formidles også til studenter.