Professor
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Telefon:22 84 16 06/994 19 993
E-post:   t.h.nielsen@sosgeo.uio.no  

Medlem av NENT 1.1.2001-31.12.2005

Faglig kompetanse
Bioetik
Bioteknologi
Public perception

Jeg er medlem av Patentnemnda fordi:

Patenter på genetisk materiale og information rummer andre udfordringer end traditionelle patenter