Førsteamanuensis, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UiS

E-post: anne.nevoy@uis.no

Medlem i NESH fra 1.1.2014