Stilling:  Tidligere sekretariatsleder for NESH
Utdanning
Dr. polit. 2003. Avhandling i statsvitenskap om rettferdig pensjon Just Pension