Professor

Arbeidssted:  Historisk institutt, Universitetet i Bergen
Telefon:  55 58 23 13
E-post:  Anne-Hilde.Nagel@hi.uib.no

Medlem av NESH fra 1.1.2003-31.12.2009.  Leder fra og med 2006.