Direktør

Arbeidssted: GenØk - Senter for biosikkerhet
Telefon: +47 77 64 46 42
Mobil: +47 95 42 90 15
E-post: anne.myhr@genok.no

Faglig interessefelt: Etiske spørsmål relatert til utvikling og bruk av vitenskap og teknologi.

Medlem av NENT 2003-2009