Professor, Institutt for kjemi, NTNU

E-post: oyvind.mikkelsen@chem.ntnu.no

Hjemmeside, NTNU

Last ned høyoppløselig portrett

Leder av NENT fra 1.1.2014

Faglig bakgrunn: Dr Scient. innen Analytisk kjemi fra 2002 (NTNU), jobbet som Professor innen Naturmiljøkjemi og Analytisk kjemi ved NTNU fra 2007-.

Jeg er med i NENT fordi: Forskningsetiske retningslinjer er viktig for tiltroen til forskningen, og at forskningen skjer til beste for menneskeheten og miljøet. Gjennom arbeidet i NENT får jeg aktivt være med å bidra til dette.