Arbeider til daglig som forsker ved Veterinærinstituttet i Oslo.

Telefon:23 21 63 91
E-post: cecilie.mejdell@vetinst.no 

Faglig kompetanse:  Dyrevelferd (de fleste arter), veterinærfag, genetikk, dyreetikk. Cand. med. vet., Dr.scient.

Jeg er med i Patentnemnda fordi: Patentering har viktige etiske sider som er verd å diskutere. Dette gjelder patent på levende dyr, gråsoner mellom oppdagelser og oppfinnelser, og hvor brede patenter skal være.