Universitetsbibliotekar, Universitetet i Tromsø, Universitetsbiblioteket, Avdeling for Informatikk, formidling og utviking

Telefon: 77 64 62 55

E-post: leif.longva@uit.no

 Arbeidsfelt: Ansvarlig for Munin (Universitetet i Tromsøs åpne vitenarkiv for tilgjengeliggjøring av vitenskapelige dokumenter fra UiT)

Faglig interessefelt: Publisering, open access, egenarkivering

Medlem av styringsgruppen for NORA (Norwegian Open Research Archives)

Offentlige innspill om Open Access

”Vitenskapelige tidsskrifter: makten og æren” debattinnlegg sammen med professor Bård Smedsrød, i Forskningspolitikk nr 1 2010, side 30-31 

”Trussel mot tidsskriftene?” – debattinnlegg i Forskerforum nr 4, 2009, side 38  PDF-fil

”Betaling ikke noe problem” – debattinnlegg i Forskerforum nr 8, 2007, side 34-35  PDF-fil

 ”Open Access som kommersiell modell” – debattinnlegg i Forskerforum nr 6, 2006

Konferanser:

”Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier!” – presentasjon på Bibsys Brukermøte i Fredrikstad, 25. mars 2009

”Vitenarkivene – nyttige for forskerne?” – presentasjon på Fagreferentkonferansen i Oslo, 3. juni 2008