Dr.med.; Forskningsrådgiver/Professor II

Arbeidssted: Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft, Oslo universitetssykehus/Institutt for medisinsk basalfag, Universitetet i Oslo