Professor, institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Hedmark