Trine Anikken Larsen jobber i dag som førstekonsulent i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Vest). Hun har mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultetet i Bergen, ferdig mai 2013.