Arbeidsområde: Juridisk saksbehandling, klagesaker, retningslinjer og prosedyrer

Faglig interessefelt: Personvern og helserett. Forskningsjuss. Rettslige spørsmål i forbindelse med innføring og bruk av informasjonsteknologi.

Pressebilde

Klikk på bildet for større versjon. 
Foto: Trond Isaksen/De nasjonale forskningsetiske komiteene
Portrett Nils Jørgen Langtvedt