Seniorforsker, Christian Michelsens Institutt (CMI)

Epost: Ivar.kolstad@cmi.no

Medlem i NESH fra 1.1.2014, nestleder fra 2018.