Arbeider til daglig som førsteamanuensis ved Intitutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger.

Telefon:  51 83 42 78

E-post: alice.kjellevold@uis.no 

Medlem i NEM fra juli 2011-des 2013