Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,Universitetet i Oslo
Tlf. 22 85 83 37
E-post: ragnvald.kalleberg@sosgeo.uio.no

Personlig hjemmeside UiO

Kalleberg arbeider med analyse av arbeidsorganisasjoner, kunnskapsorganisasjoner (særlig universiteter), akademikere som offentlige intellektuelle, forskningsetikk, vitenskapshistorie og vitenskapsteori.

Hans nyere publikasjoner omfatter flere arbeider om forskningsetikk, blant annet ”A Reconstruction of the Ethos of Science” (Journal of Classical Sociology, 2007), ”Can Normative Disputes be Settled Rationally?” (in M. Cherkaoui and P. Hamilton eds., 2009, Raymond Boudon. A Life in Sociology. Oxford: The Bardwell Press), and ”The Ethos of Science and the Ethos of Democracy” i Craig Calhoun ed. (2010): Robert K. Merton. Sociology of Science and Sociology as Science. New York: Columbia University Press).

Han har arbeidet mye med generell etikk, med særlig fokus på diskurs- og kommunikasjons-etikk i tradisjonen fra Habermas. Han ledet Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) i to perioder, var medlem av det NFR-utvalget som i 2001 leverte forslag om en nasjonal ordning for gransking av påstander om uredelighet i forskning og er medlem av det nasjonale Granskingsutvalget (2007)  for uredelighet i forskning.

Leder  av NESH 1.1.2000-31.12.2005

Medlem av Granskingsutvalget 2007-2011, nestleder Garnskingsutvalget 2011-2015