Telefon:  55 58 27 05
E-post:  matthias.kaiser@svt.uib.no

Faglig interessefelt:  Forskningsetikk, vitenskapsteori, filosofi. Spesiale: føre-var prinsippet, akvakultur, risiko, vitenskapelig usikkerhet

Sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) fra oppstart i 1991 til 2011.