Dr.med.; Professor i palliativ medisin/Seksjonsoverlege

Arbeidssted:  Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU/Seksjon lindrende behandling, Kreftavdelingen, St Olavs hospital