Medlem i NESH fra 1.1.2014

Jeg innehar en tilknytning som prof. emeritus ved institutt for samfunnsmedisin, NTNU, og ivaretar undervisnings- og veiledningsoppgaver, samt deltar i bedømmelser og søknadsskriving.

Tlf 91897121

E-post: roar.johnsen@ntnu.no

Faglig bakgrunn: Klinisk erfaring fra allmennmedisin og indremedisin, men har siste 25 år hovedsakelig arbeidet akademisk ved Instituttene i samfunnsmedisin ved UiT og NTNU. Forskningsmessig har jeg drevet kvantitative (observasjonsstudier og forsøk) og kvalitativ forskning (hovedsakelig intervjubaserte studier i grupper og av enkeltindivider), tematisk de senere år om arbeid og helse.

Jeg er med i NESH fordi: Jeg har vært opptatt av etikk i medisinsk forskning dels gjennom egen forskning og dels som mangeårig medlem i Regional etikk komite for Midt-Norge. Det er utfordringer som det er ønskelig at mange representanter fra lovgivere, myndigheter, forskere og ikke minst representanter for de som blir forsket på og for, engasjerer seg i. NESH representerer en ny spennende arena for arbeid med etiske problemstillinger knyttet til ulike aspekter av forskningsaktiviteter som jeg ser fram til å delta i.