Arbeider til daglig som fagdirektør ved Riksantikvaren – Kulturminneavdelingen. 

Faglig kompetanse: Samiske kulturminner, kulturminnevern, arkeologi (Ph.D.)

Telefon:915 70 885
E-post: iho@ra.no

Medlem av NESH fra 2010-2017.