Arbeider til daglig som Forskningssjef / professor Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Tlf.  46 41 82 06 

E-post: bjorn.hvinden@nova.no

Last ned høyoppløselig portrett

Leder av NESH fra 1.1.2010-31.12.2017.

Faglig kompetanse:
Forskning om velferd, funksjonsnedsettelse, etnisitet, marginalisering, egenorganisering blant utsatte grupper, kryss-nasjonal sammenliknende forskning, den nordiske velferdsmodell, sosial- og sysselsettingspolitikk, likebehandling og ikke-diskriminering.

Jeg er medlem i NESH fordi:

Jeg har ofte stått overfor forskningsetiske utfordringer i egen forskning, og har undervist i forskningsetikk som sentral del av kurs i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode siden begynnelsen av 1990-tallet.