Professor

Arbeidssted: Medisin og helsefag, Universitetet i Tromsø

Medlem av NEM fra 1.1.1997- 31.12.2005.