Førsteamanuensis
 
Arbeidssted: Lovisenberg Diakonale Høgskole
Telefon: 22 35 83 69
E-post: beate.hovland@ldh.no 
 
Faglig interessefelt: Narrativ etikk, medisinsk etikk og profesjonsetikk.

Medlem av NEM 1.1.2000 til 31.12.2009, leder fra og med 2006 til og med 2009.