Professor

Arbeidssted:  Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo