Seniorforsker, ARENA, Senter for europaforskning, og
Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Tlf. 22 85 88 03
E-post: cathrine.holst@arena.uio.no