Nettredaktør Forskningsetiske komiteer (vikar august 2006 - februar 2007)