Faglig interessefelt: medisinsk etikk, forskningsetikk, forskning på personer med begrenset samtykkekompetanse og palliativ medisin

Pressebilder

Klikk på bildene for å laste ned større versjon.
Foto: Trond Isaksen/De nasjonale forskningsetiske komiteene

Portrett 1 av Jacob Hølen 

 

Portrett 2 Jacob Hølen