Professor
 
Arbeidssted: Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
Telefon: 22 85 45 53
E-post: dag.hessen@bio.uio.no

Arbeidsområde: Biologi
Faglig interessefelt: økologi og evolusjon generelt, biodiversitet og klimaeffekter. Også skjæringsfeltet mellom biologiske, etiske og filosofiske spørsmål
Medlem av NENT 2006-2009