Arbeider til daglig som professor ved molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Telefon: 55 58 45 19
E-post: helland@mbi.uib.no

Faglig kompetanse: Genteknologi, bioteknologi, virologi (spesielt HIV og AIDS-forsking), immunologi, bioetikk og samarbeid med land i Afrika. Er dr. philos. 

Leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 1.1.2006-31.12.2013.

Leder av Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda)