Tidligere overlege, professor i klinisk genetikk ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Telefon 95 11 41 33, E-post: arvhei@ous-hf.no

Faglig kompetanse: Har jobbet og jobber fortsatt mye med pasienter med sjeldne genetiske sykdommer og de følger dette har for familien,spesielt ifht sykdommer som Huntingtons sykdom, en arvelig demens sykdom som starter i yngre voksen alder. Jobber også med etiske spørsmål i forbindelse med sjeldne arvelige sykdommer og dekning av bl.a.særlig kostbar behandling.

Jeg er med i NEM fordi: En rekke etiske spørsmål dukker opp i forbindelse med bl.a. gentester, i skjæringspunktet mellom faglige og personlige interesser. Jeg har vært leder av en Regional forskningsetisk Komité i Helse Sør-Øst i vel 6 år og synes det var utfordrende og lærerikt. Har vel opparbeidet mye erfaring som det kan være verdt å benytte i NEM.

Medlem av NEM fra 2010-2017.