Brannmester/Utrykningsleder, student og daglig leder
Arbeidssted:  Lillehammer og Øyer Brannvesen
Telefon:  90857006
E-post:  sahaug@online.no
Arbeidsområde:  Innsatsledelse brann/ulykker med spesiell vekt på rask og sikker førsteinnsats.

Faglig interessefelt:  Funksjonelt, effektivt og sikkert samarbeid for innsatsgrupper i høyrisikoinnsats.

Lek representant i NESH 2006-2009