Arbeider til daglig som professor ved Universitetet i Tromsø & Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Telefon:  906 57 785
E-post: gunnar.hartvigsen@uit.no

Last ned høyoppløselig portrett

Medlem i NENT fra 1.1.2010-31.12.2017

Faglig kompetanse: PhD i informatikk, har siden 1994 vært ansatt som professor i informatikk ved Universitetet (UiT) i Tromsø, Institutt for informatikk. Hartvigsen er leder for gruppen for medisinsk informatikk og telemedisin (MI&T) ved instituttet. Han har siden 2000 vært tilknyttet Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i bistilling. Hartvigsen har siden 2007 vært forskningsleder ved Tromsø Telemedicine Laboratory, ett av Norges 14 sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Jeg er med i NENT fordi: Jeg har siden 1990 vært opptatt av etiske problemstillinger innen forskning og samfunnsliv. Jeg har skrevet to bøker hvor etikk har en sentral plass: "Forskerhåndboken" (utgitt på Høyskoleforlaget) og "Informatikk og etikk" (med Dag Johansen og Atle Måseide) (utgitt på Fagbokforlaget). Siden midten av 1990-tallet har jeg utviklet og hatt ansvar for det nasjonale forskerkurset Forskning og forskningsformidling, hvor vitenskapsteori og etikk er en sentral komponent.