Forsker

Arbeidssted:  Institutt for fredsforskning
Telefon:  22 54 77 78
E-post:  kristian@prio.no
www.prio.no

Arbeidsområde:  Fredsbygging; Konfliktstudier; Internasjonale og transnasjonale aspekter ved borgerkrig

Faglig interessefelt:  Sosial nettverksanalyse; Politisk mobilisering; Tvungen migrasjon; Forskningsetikk- og organisering

Medlem av NESH 2006-2009