Professor, Institutt for fredsforskning (PRIO)
Telefon:  22 54 77 78
E-post:  kristian@prio.org

Medlem av NESH 2006-2009 og 2018-