Forskningsleder
Arbeidssted: Fafo

Telefon: 220887715 / 90076570

E-post: arne.groenningsaeter@fafo.no

Arbeidsområde: Sosialpolitikk, levekår og velferdstjenester Faglig interessefelt: Samspillet mellom sosialpolitiske virkemidler og levekår, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til Norge har jeg jobbet mye med Baltikum og Sør-Afrika. Sosialt arbeid som fag og verdispørsmål knyttet til sosialt arbeid og sosialpolitikk. http://www.fafo.no

 Medlem av NESH 2006-2009