Professor, dr. juris

Arbeidssted: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Tlf: 55 58 95 46/412 56 081

E-post: Giertsen@jur.uib.no

Faglig kompteanse: Rettsvitenskap

Leder av Granskingsutvalget t.o.m. 2011.