Førsteamanuensis
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/personer/Espen.Gamlund

Vikar  desember 2009-juni 2010 sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av humant skjelettmateriale (Skjelettutvalget)

Utdanning: PhD i filosofi 2009. Avhandling om tilgivelsens etikk.

Faglige interessefelt: etikk, moral- og politisk filosofi, miljøetikk, forskningsetikk.