Arbeider til daglig som seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Telefon: 970 61 971  
E-post: ellen.marie.forsberg@afi-wri.no

Faglig kompetanse: Jeg har en doktorgrad i filosofi (dr. art) innenfor temaet metoder for å gjøre praktiske etiske vurderinger. Jeg har særlig arbeidet med etikk innenfor matproduksjon (genmodifisert mat, fiskeri og havbruk, dyrevelferd), men interesserer meg også for forholdet mellom vitenskap, teknologiutvikling og samfunn mer generelt. Jeg arbeider også med etikk i organisasjoner (f.eks utvikling av etiske retningslinjer).

Jeg er med i Patentnemnda fordi: Jeg deler det norske verdistandpunktet som var utgangspunkt for opprettelsen av nemnda. Dette standpunktet går korthet ut på at eksklusivt eierskap til visse deler av menneskehetens felles ressurser eller til visse typer innovasjoner har etiske konsekvenser, og at det er behov for en nemnd som gjør etiske vurderinger av patentsøknader der det foreligger tvil om disse bryter med grunnleggende etiske normer. I tillegg er jeg interessert i Nemnda som eksempel på et governance-verktøy som har som funksjon å implementere etiske hensyn i praksis.