Professor

Arbeidssted:  Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo