Arbeider til daglig som førsteamanuensis ved filosofi og førstesem.studier ved Universitetet i Tromsø.

Telefon: 77 64 59 15

E-post:  kjersti.fjortoft@uit.no

Jeg er med i NESH fordi jeg mener forskningsetikk er et viktig felt, den etiske refleksjonen er en del av selve forskningsprosessen.  Jeg underviser og forsker i etikk og forskningsetikk. Gjennom å være med i NESH har jeg mulighet til å diskutere og lære i et forum der folk har forskjellige erfaringer og ulik bakgrunn. Jeg er særlig opptatt av forskerens rolle og forskningssubjekters integritet og autonomi. 

Medlem i NESH fra juli 2011 til desember 2017.