Hun underviser i helsepolitikk og forsker på helsepolitiske spørsmål knyttet til prioritering, rettighetsfesting, egenansvar, genetisk informasjon og sosiale ulikheter.