Professor

Arbeidssted: Institutt for offentlig rett, Univeristetet i Oslo 
Telefon: 22859438
E-post: o.k.fauchald@jus.uio.no

Arbeidsområde: Juridiske fag

 
Faglig interessefelt: Internasjonal økonomisk rett, internasjonal miljørett, alminnelig folkerett


Medlem av NENT 2006-2009