Tidl. prosjektmedarbeider Forskningsetiske komiteer