Professor, Universitetet i Stavanger

E-post: ole.a.engen@uis.no

Last ned høyoppløselig portrett

Medlem av NENT fra 1.1.2014

Faglig bakgrunn: Jeg har hovedfag i samfunnsøkonomi (cand.polit) og doktorgrad i sosiologi (dr. polit) og er ansatt som professor ved Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) ved Universitetet i Stavanger. Jeg har også deltidsengasjement ved IRIS (International Research Institute of Stavanger). Mine forskningsinteresser er risikostyring og regulering av industri og samfunn, og forholdet mellom risiko, teknolog og politikk.

Jeg er med i NENT fordi: jeg mener forskningsetikk er viktig; ikke minst knyttet til sammenhengene mellom risiko, teknologi og politikk. I tillegg underviser jeg i vitenskapsteori og etikk ved masterstudiet i risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS. Mange problemstillinger som blir tatt opp i NENT er også relevante i den sammenheng.