Fagleg kompetanse: Eg er psykolog, med professorkompetanse og spesialistkompetanse i klinisk nevropsykologi. I mange år var eg ved Institutt for Biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen. Nå er eg dagleg leiar i nevropsykolog.no AS, som er ein spesialistpraksis i klinisk nevropsykologi.

Eg er med i NEM fordi: Eg har på ulike måtar vore engasjert i forskingsetikk, mellom anna som medlem i REK og EU-kommisjonen sitt forskingsetiske ekspertpanel. Eg er også engasjert i profesjonsetikk gjennom fleire tillitsverv i Norsk Psykologforening.

E-post: knut.dalen@nevropsykolog.no

Medlem av NEM 2010-2017.