Professor dr. med.
 
Arbeidssted: Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim
 Telefon: 73 59 88 49
E-post: ola.dale@ntnu.no 
 
Faglig interessefelt: Anestesiologi og klinisk farmakologi med fokus på smertebehandling.

Medem av NEM 2003-2009