Professor

Arbeidssted:   Norges handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi
Telefon:  55 95 95 77/ 93 63 01 79
E-post:  alexander.cappelen@nhh.no

Arbeidsområde:  Etikk og økonomi

Faglig interessefelt:  Jeg har arbeidet innen fire forskningsområder; 1. Internasjonal skattepolitikk og fiskal føderalisme, 2. Teorier om ettferdig fordeling, 3. Næringslivsetikk og eierskapsstyring, 4. Eksperimentell økonomi.

 Medlem av NESH 2003-2009