Hun har også publisert flere artikler om etiske og metodiske utfordringer knyttet til forskning på sensitive og stigmatiserende tema og vanskelig tilgjengelige grupper.